Menüler
Görev Alanı
DSİ 12. Bölge Müdürlüğümüzün çalışma alanı, İç Anadolu Bölgesinde yer almakta  Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat illerinin toplam  42 828 km²' lik alanını kapsamaktadır. Bölge  hizmet alanında bulunan 4 ilde 2019 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam 2 354 886  kişi yaşamaktadır.
Tarihçe
Ülkemizin su ve toprak kaynaklarını geliştirmekle yükümlü bulunan Genel Müdürlüğümüzün 26   bölgesinden birini teşkil eden bölgemiz 1951 yılında Bayındırlık Bakanlığına bağlı Su İşleri Reisliği'nin   32. Şube Müdürlüğü olarak kurulmuştur. 1  Mart 1954  tarihinde DSİ  Genel Müdürlüğünün  kurulması ile DSİ Ankara 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı 53. Şube Başmühendisliği unvanı ile görevini  sürdürmüştür.  devamı...

Biz Bize Yeteriz Türkiyem

Bölge Müdürlüğü