Menüler

Bölge Müdürlüğümüz(Kayseri), 122.Şube Müdürlüğü(Kırşehir), 123.Şube Müdürlüğünde(Yozgat) 2018 Yılı Yaz Döneminde Staj Yapacak öğrencilerin bölümleri, staj başvuru tarihleri, şekli ve staj kabulüne dair duyurumuz

01.06.2018

DUYURU

           Staj yapma için başvuru yapılması tek başına öğrencinin, staj için kabul edildiği anlamına gelmeyeceği, kabul edilip edilmediğine dair değerlendirme kontenjan ve dilekçenin kurum kayıtlarına giriş tarihi esas alınacağı, kişilere bilgilendirme yapılarak kurum web adresi ve benzeri yerlerde kabul edilenlere dair listenin 01 Haziran 2018 tarihinde yayımlanacağı belirtilmişti.

 

Staj yapma talepleri kısmen(gün sayısı) veya tamamen uygunların listesi ekte yer almaktadır. Öğrencilerin en geç staj başlama tarihi öncesine kadar aşağıda istenen belgeleri ile birlikte iletişim bilgisi yazılı birimlerimize şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinden başvuru yapmayan öğrencilerin staj yapma olanağı ortadan kalkacaktır.

Staj yapması uygun görülen öğrenci,

1.Kurum personelinin yararlandığı sosyal yemek ve benzeri imkanlardan öğrencilerde aynı şekilde ücreti mukabilinde yararlanabileceklerdir. Servis kullanma hakkı, öncelik personel olmak üzere, idarenin onayına tabidir.

 

2.DSİ’ni mesai ve çalışma sistemine uymakla yükümlüdür. Kendisine verilen araç gereci korumakla sorumlu olup, görev alanı dışında izin almadan başka alanlara gitmesi uygun değildir. Uymayanlar hakkında gerekli işlem başlatılabilecektir.

 

3.Kurumun yetki ve görev alanı ile ilgili açıklanmasında mahsur görülen veya açıklandığında kurumu idari ve mali olarak yükümlülük altına koyabilecek bilgi, belge ve sır niteliğinde olan hiçbir şey hakkında yayınlanması, paylaşılması veya izinsiz depolanması yasaktır.

 

4. Kurumca istenene bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde sunmak zorundadır.

Staj Başlangıcında İstenen Belgeler

-Öğrenci Belgesi(Staj Başvuru dönemi tarihli)

-Kimlik Fotokopisi

-1 adet Fotoğraf

-Okuldan alınacak yetkili onaylı- imzalı talep yazısı(onaysız ve imzasız talep yazı ve formlar kabul edilemeyecektir.(Staj Başvuru ve Başlangıç sırasında)

-Staj için yapılmış Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin çıktısı(okuldan)

-İşyeri hekiminin, çalışma şartları ve kişisel sağlık durumu ön bilgisi için isteyeceği tetkikler

-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi kurumumuzda verilecektir.

Bütün bu açıklamaları ve hususlar, staj başvurusu yapan ve staja başlayacak olan öğrenciler tarafından bu ilanla birlikte kabul etmiş sayılır.

İLETİŞİM:

12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü

Eğitim Şefliği

Telefon : 0352 336 28 50(Dahili hat 1507)

122. Şube Müdürlüğü

Telefon : 0386 262 11 55

123. Şube Müdürlüğü

Telefon : 0354 212 55 33

Web      : http://bolge12.dsi.gov.tr/

e-posta : dsi12@dsi.gov.tr

LİSTE-1

LİSTE-2