Menüler

SINAV DUYURUSU

04.12.2018

Bahçıvan Pozisyonunda Eski Hükümlü Personel Alımına İlişkin Sınav Duyurusu

    

Bölge Müdürlüğümüz Kayseri Merkezinde çalıştırmakla yükümlü olduğumuz eski hükümlü personel kadrosunda oluşan 1 (bir) kişilik açığı kapatmak üzere Bahçıvan pozisyonunda görevlendirilecek personelin temini için alım talebimiz Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığıyla 19 Eylül 2018 tarihinde kurumun internet sayfasında ilan edilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesindeki esaslar doğrultusunda 13. maddesi gereğince oluşturularak kurumumuza gönderilen 19 Kasım 2018 tarihli Ek Gönderme Listesinde yer alan ve Bölge Müdürlüğümüze teslim edilen belgelerden başvurduğu pozisyon (bahçıvan) ile ilgili genel ve özel şartları taşıdığı anlaşılan aşağıda adı-soyadı belirtilen kişilere 13.12.2018 Perşembe günü saat 11.00’de Bölge Müdürlüğümüz toplantı sözlü/mülakat sınavı yapılacaktır.

İlgililere yukarıda anılan yönetmeliğin 15. Maddesi gereğince ayrıca tebligat yapılmayacak olup, belirtilen gün, saat ve yerde sınava katılmak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava Giriş Belgeleri sınav günü elden teslim edilecektir.

 

Sınava Katılmaya Hak Kazanan Kişiler

-          Ahmet GÖREN

-          Muharrem TEPE

-          Mustafa EKİNCİ

 

NOT: DSİ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi gereğince ilgililerin ekte bulunan “Güvenlik Soruşturması Formu”nu elektronik ortamda eksiksiz bir şekilde doldurup, çıktı aldıktan sonra imzalamaları ve fotoğraflarını yapıştırıp sınavdan önce en kısa zamanda Bölge Müdürlüğümüze ulaştırmaları gerekmektedir.

Eski Hükümlü Personel Alımına Dair Esaslar için tıklayınız

Güvenlik soruşturması formu için tıklayınız