Menüler

2019 Yılı Yaz Döneminde Stajı Duyuru-2

28.05.2019

Bölge Müdürlüğümüz Kayseri 2019 Yılı Yaz Döneminde Staj Yapacak öğrencilerin bölümleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

Staj başvurularına göre başlangıçta belirtilen kontenjanlara ilave yapılmıştır.

Süresi içinde staj kabulüne geri dönüş yapmayanların yerine yedek listeden ilgili bölümde yer alan sıradaki öğrenciye çağrı yapılacaktır.

Staj Başlangıcında İstenen Belgeler

-Öğrenci Belgesi(Staj Başvuru dönemi tarihli)

-Kimlik Fotokopisi(staj başlangıcında)

-1 adet Fotoğraf(staj başlangıcında)

-Okuldan alınacak yetkili onaylı- imzalı talep yazısı(onaysız ve imzasız talep yazı ve formlar kabul edilemeyecektir)(Staj Başvuru sırasında)

-Staj için yapılmış Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin çıktısı(okuldan)(staj başlangıcında)

-İşyeri hekiminin, çalışma şartları ve kişisel sağlık durumu ön bilgisi için isteyeceği tetkikler(staj başlangıcında)

-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi kurumumuzda verilecektir. (staj başlangıcında) 

Staj yapması uygun görülen öğrenci,

1.Kurum personelinin yararlandığı sosyal yemek ve benzeri imkanlardan öğrenciler de aynı şekilde ücreti mukabilinde yararlanabileceklerdir. Servis kullanma hakkı, öncelik personelimizin olmak üzere, idarenin onayına tabidir. 

2.DSİ’ni mesai ve çalışma sistemine uymakla yükümlüdür. Kendisine verilen araç gereci korumakla sorumlu olup, görev alanı dışında izin almadan başka alanlara gitmesi uygun değildir. Uymayanlar hakkında gerekli işlem başlatılabilecektir. 

3.Kurumun yetki ve görev alanı ile ilgili açıklanmasında mahsur görülen veya açıklandığında kurumu idari ve mali olarak yükümlülük altına koyabilecek bilgi, belge ve sır niteliğinde olan hiçbir şey hakkında yayınlanması, paylaşılması veya izinsiz depolanması yasaktır.

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğünün, Staj Başvuru esasları ve kontenjanlarını değiştirme yetkisi ve hakkı saklıdır. 

Bütün bu açıklamaları ve hususlar, staj başvurusu yapan ve staja başlayacak olan öğrenciler tarafından bu ilanla birlikte kabul etmiş sayılır. 

İLETİŞİM:

 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Personel Şube Müdürlüğü

Eğitim Şefliği

 Telefon : 0352 336 28 50(Dahili hat 1507) 

Web      http://bolge12.dsi.gov.tr/
e-posta : dsi12@dsi.gov.tr

 

 

Liste İçin Tıklayınız.