Menüler

Daimi İşçi Alımına İlişkin Kura Sonucu Duyurusu

21.11.2019

Bölge Müdürlüğümüzde daimi işçi olarak istihdam edilmek üzere alınacak kişilerin tespitine esas olmak üzere sınav öncesi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12. Maddesi gereğince 19 Kasım 2019 tarihinde yapılan kura çekimi sonucunda asil ve yedek aday olarak belirlenen başvuru sahiplerine ilişkin listeler Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında ilan edilmiştir. Bu kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Öncelikle asil aday olarak listeye giren kişilerin başvurdukları pozisyon ile ilgili genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmek üzere belge kontrolü yapılacaktır. Bu sebeple, bu kişilerin 20-25 Kasım 2019 tarihleri arasında İŞ-KUR ilanında ve ekli tabloda belirtilen belgeleri (Ağır ve çok tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin  Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Raporu ve Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu hariç. Çünkü bu belgeler sınava katılıp başarılı olan adaylardan talep edilecek) DSİ 12. Bölge Müdürlüğü (Kayseri) adresine dilekçe ekinde sunmaları gerekmektedir.

Asil aday olarak listeye giren kişilerden kendilerine verilen süre içerisinde yeterli ve uygun belge ibraz edemeyenlerin yerine yedek listede bulunan adaylardan sıralı olarak tutanak ile asil listeye geçirilecek ve bu kişilerden kontrolü yapılmak üzere 26-29 Kasım 2019 tarihleri arasında başvurdukları pozisyon ile ilgili belgeleri Bölge Müdürlüğümüze teslim etmeleri istenecektir.

Ekler:

ekler