Menüler

Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme - İhale İlanı

02.03.2020

Dünya Bankası ile birlikte yürüttüğümüz “Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi” kapsamında ihalesi yapılacak olan “Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme” işinin ihale ilanı aşağıdadır.

Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme - İhale İlanı