Menüler

2020 Yılı Staj Hakkında

11.05.2020
Stajı kabul edilen öğrencilerin dikkatine

Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda Bölge Müdürlüğümüz 2020 yılı Stajları, Üniversitelerin Eğitim Öğretime başlayacağı tarih (staj başlangıcı için, gerekli evrakların okullardan onaylanmasını müteakip olacaktır) ve Genel Müdürlüğümüzden alınacak talimat doğrultusunda başlatılacaktır.