Menüler

2020 Yılı Yaz Stajları Hakkında.

22.06.2020
2020 yılı Yaz Stajı Başvuru Yapan ve Yapacak Öğrencilerinin Dikkatine
 
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın 19.06.2020 tarih ve  1636364  sayılı yazılarında belirtildiği üzere YÖK ile yapılan görüşmeler sonucunda;
2020 yılı yaz stajı yapacak üniversite öğrencilerinin stajlarını uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya  yaz  öğretimi  şeklinde  yükseköğretim  kurumları  tarafından  tamamlatılacağı Bakanlığımıza bildirilmiş olup Covid-19  kaynaklı  herhangi  bir  sıkıntıya mahal vermemek, Bakanlığımıza bağlı tüm kurumlarda bir bütünlük sağlanması ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet (stajlarının geçersiz sayılması v.b)  yaşamaması için 2020 yılı üniversite öğrencilerinin yaz stajının Bakanlığımız birimlerinde (Kurumumuz dahil) yapılmasının uygun olmadığına karar verilmiştir.
İlanen staj başvurusu yapan ve yapacak bütün öğrencilere duyurulur.