Menüler

Kayseri İli Develi İlçesinde Gümüşören Barajı ve HES tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin üretim lisansına yönelik ilgili sözleşmeler imzalandı

19.07.2017

Bölge Müdürlüğümüz sınırları dâhilinde Kayseri İli Develi İlçesinde Gümüşören Barajı ve HES tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin üretim lisansına yönelik Su Kullanım Hakkı Anlaşması Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Bükor Elektrik Üretim Anonim Şirketi arasında akdedilmiştir.  

Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında denetim hizmetlerinin yürütülmesi, tarafların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla Bölge Müdürlüğümüz ile Bükor Elektrik Üretim Anonim Şirketi arasında protokol imzalanmıştır.

Kayseri İlimizde elektrik enerjisi üretimi amacıyla inşa edilecek olan 5,05 MWm kurulu gücündeki Gümüşören Barajı ve HES ile yıllık ortalama 11,9 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecektir.