Menüler

12. BÖLGEDE BİRİMLERARASI İŞ İLİŞİKİSİ VE KOORDİNASYON TOPLANTILARI TAMAMLANDI

23.02.2018

Bölge Müdürlüğümüz faaliyetleri kapsamında teknik birimlerimizin yürüttüğü işlerde uygulamadaki yeknesaklığın sağlanması, birimler arasında hızlı, akıcı ve kesintisiz bir iletişimin tesisi, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılması amacıyla 20-21-22 Şubat 2018 tarihlerinde Birimler Arası İş İlişkisi ve Koordinasyonu Toplantıları düzenlenmiştir.

Bölge Müdürü Okan BAL’ın başkanlığını yürüttüğü toplantılara Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile personelinin yanı sıra Raportör olarak Strateji Geliştirme Şube Müdürü ve Personel ve Eğitim Şube Müdürü iştirak etmiştir.

Toplantının açılış konuşmasını Bölge Müdürü Okan BAL yapmıştır. Okan BAL söz konusu toplantıların ilkini 2017 yılında yapıldığını ve önemli ölçüde verim alındığını ancak, değişen şartlar ve Bölge Müdürlüğümüz iş kapasitesinin artması gibi durumlardan dolayı ortaya çıkan veya çıkabilecek birimler arası koordinasyon eksikliğinin giderilmesi gerektiğinden söz konuş toplantılarının bu yılda düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Bölge Müdürlüğü görev sahasında yürütülen işlerin bir an evvel istenen düzeyde faydaya dönüştürülmesi ve bizden hizmet bekleyenlere olan sorumluluğumuzun layık-ı veçhiyle yerine getirilmesi için birimlerin hatta Genel Müdürlük ve diğer kurumların koordinasyon içinde çalışmasının önemli olduğunun altını çizen Okan BAL, toplantılar sonrası ortaya çıkan kararların bu gayenin gerçekleştirilmesini sağlayacağını ifade etti.

Baraj ve Gölet Projelendirme,

Akreditasyon ve Kalite kontrol Faaliyetleri,

Sondaj Faaliyetleri,

CBS,

YAS ve Hidrojeoloji,

DYG ve Jeoteknik Etütler,

Hammadde Üretimi ve Üretim Sahaları,

Araç Taleplerini karşılanması kullanımı,

İşletme ve Bakım Faaliyetleri,

Şantiye ve Atölye Çalışmaları,

Tesislerin İşletimi ve Devri,

Sulama sorunları,

İhale, İçme Suyu, Proje Kriterleri,

Ödenekler ve Bilgi akışı,

6245 sayılı Kanun Uygulama Örnekleri,

2017 Yılı Faaliyetleri Değerlendirme,

Konularının işlendiği ve değerlendirildiği toplantılar özellikle iş sezonu başlangıcında büyük fayda sağlamıştır.

11 Şube Müdürlüğümüzün sunumu ve akabindeki değerlendirmeler ile tamamlanan geniş katılımlı organize edilen Birimler Arası İş İlişkisi ve Koordinasyonu Toplantıların sonuçları raporlanarak talimat şeklinde birimlere gönderilecektir.