Menüler

Yamula Barajı Mansap Cazibe ve Pompaj Sulaması

28.04.2020
Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan Yamula Barajı Mansap Cazibe ve Pompaj Sulamasına ait sulama kanallarında biriken rüsubatın temizliği 121. Şube Müdürlüğümüz kontrolörlüğünde kurumumuz iş makineleriyle yapılarak sulama sezonunda oluşabilecek su sıkıntılarının önüne geçilmeye çalışılmıştır.