Menüler

Yerköy İnandık Barajı Temel Beton İmalatı

28.04.2020

Yozgat-Yerköy İnandık Barajı’nda anakaya zemin parametrelerinin tespiti için gerekli olan deneyler tamamlanarak temel betonu imalatına başlanmıştır. SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) tipindeki baraj tamamlandığında depolayacağı 31.10 milyon m3 su ile 28.750 dekar zirai araziyi sulayacaktır.