Menüler

Kırşehir (Yeni Kuyular) İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı

15.09.2020

KIRŞEHİR (YENİ KUYULAR) İÇMESUYU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ DEVAM ETMEKTEDİR.

İş kapsamında tesis kazılarının %95’lik kısmı tamamlanmıştır. Tesis kapsamında İdari Bina Bodrum kat ve 1. kat kolon, kiriş ve tabliye imalatları tamamlanmış, Membran Binası, Dekantör Binası, Jeneratör Binası ve Paket Arıtma ve Havalandırma binası temelleri , temel dolguları , kolon , kiriş ve perde imalatları tamamlanmıştır. Tesis içi yağmurlama, kanalizasyon baca ve borulama imalatlarının büyük kısmı tamamlanmış olup imalat devam etmektedir. Fiziki olarak %19 seviyesinde olan işte yıl sonu itibari ile %30’luk seviye hedeflenmektedir. Kırşehir halkına arıtılmış ve yaşamsal olarak en kaliteli su verilmesi hususunda çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.