Menüler

Su Kulesi Temizlik Ve Bakım - Onarım Çalışmaları

16.09.2020
Bölge müdürlüğümüz yerleşkesi içeresinde bulunan su kulesinde temizlik ve bakım - onarım çalışmaları yapılmıştır.