Menüler

03.09.2019  tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 793 kadrolu personel çalışmaktadır. 225 Teknik Hizmetler, 101 GİH, 1 Hemşire, 1 avukat, 459 daimi ve sürekli işçi, 1 diğer sözleşmeli, 4 geçici işçi ve1 Rasatçı personelden oluşmaktadır.

Teknik Hizmetler  225
Genel İdari Hizmetler  101
Doktor    -
Sağlık Personeli   1
Avukat   1
Sözleşmeli (Diğer)   1
Geçici İşçi               4
 Daimi ve Sürekli İşçi  459
Geçici (Rasatçı)  1
TOPLAM 793
TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS
İnşaat  43
Makine  16
Elektrik  -
Maden 2
Meteoroloji  3
Kimya  3
Harita  9
Ziraat  14
Jeoloji  20
Jeofizik 2
Çevre  5
Orman  1
Endüstri  -
Elektronik  9
Mimar  3
Su Ürünleri  -
Bilgisayar   2
Matematikçi 1
TOPLAM 133
   
TEKNİKER 29
TEKNİSYEN 14
TOPLAM 176