Menüler

28.06.2018 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 843 kadrolu personel çalışmaktadır. 191 Teknik Hizmetler, 87 GİH, 1 Hemşire, 2 avukat, 28 Sözleşmeli, 22 Hizmetli, 511 daimi işçi ve 1 Rasatçı personelden oluşmaktadır.Teknik Hizmetler  191
Genel İdari Hizmetler  87
Doktor -
Sağlık Personeli 1
Avukat  2
Sözleşmeli Personel  28
 Hizmetli             22
 Daimi İşçi  511
Geçici (Rasatçı)  1
TOPLAM 843
TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS
İnşaat  43
Makine  16
Elektrik  -
Maden 2
Meteoroloji  3
Kimya  3
Harita  9
Ziraat  14
Jeoloji  20
Jeofizik 2
Çevre  5
Orman  1
Endüstri  -
Elektronik  9
Mimar  3
Su Ürünleri  -
Bilgisayar   2
Matematikçi 1
TOPLAM 133
   
TEKNİKER 29
TEKNİSYEN 14
TOPLAM 176