Menüler

30.03.2018 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 773 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 195'i teknik hizmetler  ve 110'u GİH ile 1 Sağlık,2 avukat, 6 4C(Sözleşmeli), 25 Hizmetli(YH),312 daimi işçi ve 1 adet rasatçı olmak üzere genel toplam 644 personel mevcuttur.Teknik Hizmetler  195
Genel İdari Hizmetler  110
Doktor  -
Sağlık Personeli 1
Avukat  2
657 4/C Geçici Personel  -
 Hizmetli             25
 Daimi İşçi  312
Geçici (Rasatçı)  1
TOPLAM 644
TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS
İnşaat  43
Makine  16
Elektrik  -
Maden 2
Meteoroloji  3
Kimya  3
Harita  9
Ziraat  14
Jeoloji  20
Jeofizik 2
Çevre  5
Orman  1
Endüstri  -
Elektronik  9
Mimar  3
Su Ürünleri  -
Bilgisayar   2
Matematikçi 1
TOPLAM 133
   
TEKNİKER 29
TEKNİSYEN 14
TOPLAM 176