Menüler

13.02.2020  tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 811 kadrolu personel çalışmaktadır. 222 Teknik Hizmetler, 103 Genel İdari Hizmetler, 1 Hemşire, 2 avukat, 468 daimi ve sürekli işçi, 10 diğer sözleşmeli, 4 geçici işçi ve 1 Rasatçı personelden oluşmaktadır.

Teknik Hizmetler  222
Genel İdari Hizmetler  103
Doktor    -
Sağlık Personeli   1
Avukat   2
Sözleşmeli (Diğer)  10
Geçici İşçi               4
 Daimi ve Sürekli İşçi  468
Geçici (Rasatçı)   1
TOPLAM 811
TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS
İnşaat  43
Makine  16
Elektrik  -
Maden 2
Meteoroloji  3
Kimya  3
Harita  9
Ziraat  14
Jeoloji  20
Jeofizik 2
Çevre  5
Orman  1
Endüstri  -
Elektronik  9
Mimar  3
Su Ürünleri  -
Bilgisayar   2
Matematikçi 1
TOPLAM 133
   
TEKNİKER 29
TEKNİSYEN 14
TOPLAM 176