Menüler

18.06.2020  tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 811 kadrolu personel çalışmaktadır. 223 Teknik Hizmetler, 107 Genel İdari Hizmetler, 469 daimi, sürekli işçi ve rasatçı, 8 diğer personel ve 4 geçici işçiden oluşmaktadır.

Teknik Hizmetler  223
Genel İdari Hizmetler  107
Daimi, Sürekli İşçi ve Rasatçı
 469
Diğer (4/B Destek Personel)              8
Geçici İşçi     4
TOPLAM 811
TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS
İnşaat  43
Makine  16
Elektrik  -
Maden 2
Meteoroloji  3
Kimya  3
Harita  9
Ziraat  14
Jeoloji  20
Jeofizik 2
Çevre  5
Orman  1
Endüstri  -
Elektronik  9
Mimar  3
Su Ürünleri  -
Bilgisayar   2
Matematikçi 1
TOPLAM 133
   
TEKNİKER 29
TEKNİSYEN 14
TOPLAM 176