Menüler

30.03.2015 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 773 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 183'ü teknik hizmetler  ve 96'sı GİH ile 1 Sağlık,2 avukat, 6 4C(Sözleşmeli), 25 Hizmetli(YH),457 daimi işçi ve 3 adet rasatçı olmak üzere genel toplam 773 personel mevcuttur.Teknik Hizmetler  183
Genel İdari Hizmetler  96
Doktor  -
Sağlık Personeli 1
Avukat  2
657 4/C Geçici Personel  6
 Hizmetli             25
 Daimi İşçi 457
Geçici (Rasatçı) 3
TOPLAM 773
TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS
İnşaat  45
Makine 20
Elektrik  -
Maden 2
Meteoroloji  3
Kimya  3
Harita  9
Ziraat  17
Jeoloji 18
Jeofizik 2
Çevre  5
Orman  1
Endüstri  -
Elektronik  9
Mimar  3
Su Ürünleri  -
Bilgisayar   2
Matematikçi 1
TOPLAM 140
   
TEKNİKER 29
TEKNİSYEN 14
TOPLAM 183