YEDEK ADAYLARDAN BELGE İSTEME DUYURUSU

19.06.2023 / Gösterim Sayısı : 1407 / Arşiv

Bölge Müdürlüğümüzde daimi işçi olarak istihdam edilmek üzere alınacak kişilerin tespitine esas olmak üzere 01 Haziran 2023 tarihinde DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda asil ve yedek aday olarak belirlenen başvuru sahiplerine ilişkin listeler 06 Haziran 2023 tarihinde, Asil olarak listede yer alan adaylardan söz konusu  07–16 Haziran 2023 (Cuma 17.00’a kadar) tarih aralığında, iş günü içerisinde teslim etmeleri istenilen belgeleri gösterir detaylı tablo ile birlikte buradan ilan edilmişti.

 Pozisyonun gereği olan başvuru/istenen belge şartını sağlamakla yükümlü, adaylar olup; Ancak,

-Ağır Vasıta Ustası(Belge getirmeyen ve şartları tam sağlamayanların yerine)

-Alet Operatörü(Kırşehir) (Belge getirmeyenin yerine)

-Bakımcı Yağcı(Kayseri) (Belge getirmeyen ve şartları tam sağlamayanların yerine)

-Bakımcı(Yozgat) (Belge getirmeyen ve şartları tam sağlamayanların yerine)

-Elektrik Tesisat Ustası (Kırşehir) (şartları tam sağlamayanların yerine)

-Elektrik Tesisat Ustası (Yozgat) (Belge getirmeyen ve şartları tam sağlamayanların yerine)

-Ekskavatör Operatörü (Belge getirmeyen ve şartları tam sağlamayanların yerine)

-Marangoz Usta Yardımcısı (Belge getirmeyen ve şartları tam sağlamayanların yerine)

-Oto Elektrik Ustası artları tam sağlamayanların yerine)

-Treyler Operatörü (Belge getirmeyen ve şartları tam sağlamayanların yerine)

-Sondaj İşçisi (Belge getirmeyen ve şartları tam sağlamayanların yerine)

-Vinç Operatörü (Şartları tam sağlamayanların yerine)

 a)Yeterli ve uygun belge ibraz edemeyen

 b)Ya da belge teslimi yapmayan Asil Adayların yerine kurada belirlenen  yukarda yazılı pozisyonlardaki Yedek Aday tamamıyeterli kişiyi (şartı sağlayan ve sınava girebilecek asil için gerekli kişi sayısı kadar) buluncaya kadar birinci yedek sıradan başlamak üzere asil listeye geçirilmek ve şartları sağlayıp sağlamadıklarının kontrolü yapılmak üzere detaylı tabloda yer alan istenen/şartları sağladıklarını gösterir belgeleri 19-22 Haziran (Perşembe saat 17.00’a kadar) tarih aralığında Kurumumuz Kayseri il merkezinde Personel Şube MüdürlüğüneKırşehir il Merkezinde 122. Şube MüdürlüğüYozgat İl merkezinde 123. Şube Müdürlüğü'ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 Yukarıda belirtilen Pozisyon/kadro için tespit edilen Yedek Adaylar ekli örnek dilekçeyi, gelmeden önce doldurarak (teslim edeceği belgeleri ekler kısmına sırasıyla tek tek yazmak suretiyle) söz konusu belgeler ile birlikte teslim edeceklerdir.

  Pozisyonun gereği olan başvuru/istenen belge şartını sağlamakla yükümlü, adaylardır. Özel şartların detaylı olarak incelenmesi bu anlamda adaylar açısından önem arz etmektedir.

Adayların talep şartlarına (sınava alınmaya) uygun olup olmadığının kontrolü tamamlandıktan sonra bir aksilik olmazsa ve normal koşullarda, sınava girmeye hak kazananlara dair nihai kişileri gösterir tablo ile 03-06 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak olan yazılı, sözlü ve uygulama sınav tarihleri, yeri ve zamanı tablosu 23 Haziran 2023 Cuma günü buradan ilan edilecektir.(sınavların tamamı Bölge Müdürlüğü merkezi olan Kayseri İlinde gerçekleştirilecektir)

 (Adayların ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin  Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınması gereken sağlık raporu  ile

Sağlık Bakanlığından onay almış Psikoteknik merkezlerinden alınması gereken Psikoteknik raporu, sınavlara katılıp başarılı olan adaylardan atama işlemleri sırasında daha sonra istenilecektir.)

           Bu duyuru, KURA SONUCU ASİL VE YEDEK LİSTEDE YER ALAN ADAYLARIN TAMAMINA tebligat hükmünde olup, bu kişilere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.