BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YENİ BAŞLAYAN HİDROLOG VE HİDROLOG YARDIMCILARINA YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ

15.11.2023 / Gösterim Sayısı : 169 / Arşiv

Bölge Müdürlüğümüz; Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, 122. ve 123. Şube Müdürlüklerinde göreve başlayan, hidrolog ve hidrolog yardımcılarına yönelik 02/10/2023 tarihinden itibaren ikişer hafta düzenlenen, "Su Ölçüm İşleri Modüler Eğitim Programı” tamamlanmıştır.
Verilen eğitim kapsamında; farklı ekipmanlar kullanarak yerinde debi ölçümü yapılması, ölçülen verilerin doğru şekilde Su Veri Tabanı’na kaydedilmesi ve bu kapsamda Kırşehir-Yozgat illerinden alınan rasatların, bir kısmının ilgili personeller tarafından yürütülmesinin sağlanması hedeflenmiştir.