ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

7.12.2023 / Gösterim Sayısı : 739 / Arşiv

Bölge Müdürlüğümüzde engelli daimi işçi olarak istihdam edilmek üzere alınacak kişilerin tespitine esas olmak üzere Türkiye İş Kurumu aracılığı ile 27.11.2023-01.12.2023 tarihleri arasında yapılan alım ilanına başvuru yapanları gösterir isim listesi Bölge Müdürlüğümüze gönderilmiştir. İş-Kur ilanında olağan şartlarda 12 Aralık 2023 tarihinde açık iş (2 kişi) sayısının dört katı (8 kişi) asil ve aynı sayıda (8 kişi) yedek aday belirlemek üzere toplamda 16 kişi tespiti için noter huzurunda kura çekimi yapılacağı duyurulmuştu.

 

Ancak, başvuru sayısının 19 kişi olması sebebiyle kura çekimi öncesi belge kontrolü yapılarak söz konusu pozisyon için ilanda belirtilen tüm şartları taşıyan/sağlayan aday sayısı net olarak tespit edilecektir. Şartları sağlayan aday sayısı 8 kişiden fazla olması halinde sınava alınacak 8 kişiyi tespit etmek üzere kura çekimi yapılacaktır.

 

İlanda belirtilen tüm şartları taşıyan aday sayısının kura çekimi için yeterli olmaması (8 kişi veya daha az olması) halinde ise kura çekimi yapılmayacak ve belirlenen adaylar doğrudan Bölge Müdürlüğümüzde yazılı sınav, sözlü sınav ve uygulama becerisi şeklinde üç aşamadan oluşacak bir sınava tabi tutulacaktır.

 

Belge kontrolü ve/veya kura çekimi ile sınava girmeye hak kazanan kişilerin ilanına dair süreçte adayların adreslerine herhangi bir yazılı tebligat ya da bildirim yapılmayacaktır. Sınav günü, yeri ve saati bilahare ilan edilecektir.

 Adaylardan kontrolü yapılmak üzere öncelikle istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1- Kimlik Fotokopisi

2- Diploma Fotokopisi (en fazla ilköğretim)

3- İkametgah Belgesi

4- En az %40 oranında engelli olduğunu gösterir Sağlık Kurulu Raporu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5- Halk Eğitim Müdürlüğünden alınmış MEB onaylı Hijyen Eğitimi Belgesi 

6- Her türlü temizlik işinde en az 1 yıl çalıştığını gösterir SGK dökümü ve çalıştığı yerlerden aldığı/alacağı çalışma belgesi (firma/kurumdan alınacak/alınmış imzalı/kaşeli yazı )

 

Adayların yukarıda istenilen belgeleri  07 – 12 Aralık 2023 (Salı saat 14.00’a kadar) tarih aralığında mutlaka ekli örnek dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.  

 

Adaylar ekli örnek dilekçeyi gelmeden önce doldurarak (teslim edeceği belgeleri ekler kısmına sırasıyla tek tek yazmak suretiyle) yukarıda belirtilen tarih aralığında DSİ 12. Bölge Müdürlüğü (Personel Şefliği)/Kayseri adresine imzalı bir şekilde şahsen, kayda alınmak üzere, teslim edeceklerdir.

 

Adayların temizlik işlerinde çalışmasına engel herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını gösterir Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile Sağlık Bakanlığından onay almış Psikoteknik merkezlerinden alınması gereken Psikoteknik raporu, sınavlara katılıp başarılı olan adaylardan atama işlemleri sırasında daha sonra istenilecektir.

 

BAŞVURU SAHİPLERİNE  İLANEN DUYURULUR!!!