Toprak ve Su Kaynakları

Bölge Müdürlüğü’nün ekonomik olarak sulanabilir 363 770 ha tarım arazisinin  144 080 ha’ı  (% 39.61) sulamaya açılmıştır.Sulanabilir Toplam Arazi Varlığı