Görev Alanı ve Tarihçe

Görev Alanı

Görev Alanı DSİ 12. Bölge Müdürlüğümüzün çalışma alanı, İç Anadolu Bölgesinde yer almakta Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat illerinin toplam 42 828 km²' lik alanını kapsamaktadır. Bölge hizmet alanında bulunan 4 ilde 2020 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam 2 388 019  kişi yaşamaktadır. Tarihçe Ülkemizin su ve toprak kaynaklarını geliştirmekle yükümlü bulunan Genel Müdürlüğümüzün 26 bölgesinden birini teşkil eden bölgemiz 1951 yılında Bayındırlık Bakanlığına bağlı Su İşleri Reisliği'nin 32. Şube Müdürlüğü olarak kurulmuştur. 1 Mart 1954 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğünün kurulması ile DSİ Ankara 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı 53. Şube Başmühendisliği unvanı ile görevini sürdürmüştür.Tarihçe

1 Haziran 1960 tarihinde DSİ 12.Bölge Müdürlüğü kurulmuştur.