Görev Alanı ve Tarihçe

Yurdumuzun su ve toprak kaynaklarını geliştirmekle yükümlü bulunan Genel Müdürlüğümüzün 26 bölgesinden birisini teşkil eden Bölgemizin görev alanı 43.046 km²’dir. Bölgemiz, Kayseri ili merkez olmak üzere Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerini kapsamaktadır.  Bölge sorumluluk sahamız olan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat İllerinin 2022 yılı nüfus verilerine göre toplam nüfusu 2.414.495   kişidir.

Bölge Müdürlüğümüz 1951 yılında Bayındırlık Bakanlığına bağlı Su İşleri Reisliğinin 32. Şube Müdürlüğü olarak kurulmuştur. 01.03.1954 tarihinde       Devlet Su İşleri  Genel Müdürlüğünün kurulması ile DSİ Ankara 5.Bölge Müdürlüğüne bağlı 53. Şube Başmühendisliği  unvanı ile   görevini sürdürmüş    ve   1 Haziran 1960 tarihinde ise DSİ 12. Bölge Müdürlüğü olarak kurulmuştur.