İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SAHİPLERİ KURA ÇEKİMİ DUYURUSU

2.11.2022 / Gösterim Sayısı : 1874 / Arşiv

DSİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SAHİPLERİ KURA ÇEKİMİ    

 

 

 

Bölge Müdürlüğümüzde daimi işçi olarak istihdam edilmek üzere alınacak kişilerin tespitine esas olmak üzere sınav öncesi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12. Maddesi gereğince normal koşullarda olağanüstü bir durum olmadığı takdirde 07 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00 da  DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda (Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi Kocasinan  KAYSERİ) noter yetkililerince katılımcılar huzurunda kura çekimi yapılacak olup,  kura çekimi sonucunda asil ve yedek aday olarak belirlenen başvuru sahiplerine ilişkin listeler yine aksi bir durum olmadıkça 08 Kasım 2022 tarihinde Bölge Müdürlüğü internet sitesinde http://bolge12.dsi.gov.tr/duyurular adresinde ilan edilecektir.

 

Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce Kurumumuza bildirilen her il için ayrı ayrı ilan edilmiş pozisyonlara başvurusu yer alanlara ait listedeki kişiler içinden (listelerde öncelikli olarak belirlenmiş özel statüdeki kişi veya kişiler var ise kuraya tabi değildir) noter huzurunda yapılacak olan kura çekiminde her bir kadro/pozisyon için alınacak kişinin/açık iş sayısının dört katı kadar asil katılımcı ve bir o kadarda varsa yeteri sayıda başvuru yedek katılımcı belirlenecektir.

 

Kura çekimi sonucunda Kurumumuz web sayfasında ilan edilen listede asil aday olarak belirlenen başvuru sahiplerinden, sınava girmeye hak kazanıp kazanmadıklarını ve şartları sağlayıp sağlamadıklarını tespit etmek üzere başvurdukları pozisyon ile ilgili talep şartlarına uygunluğunu gösterir belgeleri duyurulacak tarih aralığında ibraz etmeleri istenecektir.

 

Kendilerine verilen süre içerisinde yeterli ve uygun belge ibraz edemeyenler tespiti halinde yerine kurada her bir kadro/pozisyon için ayrı olarak belirlenen yedek aday listesinde bulunan adaylardan sıralı olarak aynı şekilde duyuru ile söz konusu belgeleri ibraz/teslim etmeleri istenecektir.

       

Bu duyuru bütün başvuru sahiplerine tebligat hükmünde olup, ayrıca bir çağrı yapılmayacaktır.

 

NOT:Kura çekimi görüntülü ve sesli kayıt altına alınacaktır.