İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU VE BELGE İSTEME DUYURUSU

8.11.2022 / Gösterim Sayısı : 2132 / Arşiv

DSİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU VE BELGE İSTEME DUYURUSU    

 

 

-Bölge Müdürlüğümüzde daimi işçi olarak istihdam edilmek üzere alınacak kişilerin tespitine esas olmak üzere 07 Kasım 2022 tarihinde DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda asil ve yedek aday olarak belirlenen başvuru sahiplerine ilişkin listeler ekli tabloda yer almaktadır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır.

-Sınav öncesi adayların talep şartlarına (sınava alınmaya) uygun olup olmadığını kontrol etmek üzere asil adaylardan başlamak üzere belge kontrolü yapılacaktır. Adaylardan kontrolü yapılmak üzere öncelikle istenilen belgeler her bir pozisyon için ekli tabloda ayrı ayrı belirtilmiştir.

 

1- Asil olarak listede yer alan adaylar söz konusu istenilen belgeleri 08 – 14 Kasım 2022 (Pazartesi saat 12.00’a kadar) tarih aralığında, iş günü içerisinde(hafta sonu çalışma yoktur) teslim edecekler.

*Adayların belgelerini mutlaka ekli örnek dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

*Adaylar ekli örnek dilekçeyi gelmeden önce doldurarak (teslim edeceği belgeleri ekler kısmına sırasıyla tek tek yazmak suretiyle) yukarıda belirtilen tarih aralığında DSİ 12. Bölge Müdürlüğü (Personel Şefliği)/Kayseri adresine imzalı bir şekilde şahsen, kayda alınmak üzere, teslim edeceklerdir.

 

2- Kendilerine verilen süre içerisinde yeterli ve uygun belge ibraz edemeyen Asil adayların yerine kurada belirlenen Yedek Listedeki adaylardan, sınava katılmak üzere yeterli kişiyi (şartı sağlayan ve asil için gerekli kişi sayısı kadar) buluncaya kadar birinci yedek sıradan başlamak üzere kişiler asil listeye geçirilerek kontrolü yapılmak üzere belgelerini 14 -17 Kasım 2022 (Perşembe saat 12.00’a kadar) tarih aralığında gerek duyulması halinde teslim etmeleri yine buradan duyurularak istenecektir.

 

-Adayların ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin  Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınması gereken sağlık raporu  ile Sağlık Bakanlığından onay almış Psikoteknik merkezlerinden alınması gereken Psikoteknik raporu, sınavlara katılıp başarılı olan adaylardan atama işlemleri sırasında daha sonra istenilecektir.


Bu duyuru bütün başvuru sahiplerine tebligat hükmünde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

NOT:  Noterin çekmiş olduğu kurada; belge teslimi yapacak, asil listede çıkmış kişilerin istenen belgeleri Kayseri Personel Şube Müdürlüğü, Kırşehir Şube Müdürlüğü, Yozgat Şube Müdürlüğü'ne teslim edebilirler.