İŞÇİ ALIMI YEDEK ADAYLARDAN BELGE İSTEME DUYURUSU

14.11.2022 / Gösterim Sayısı : 833 / Arşiv

İŞÇİ ALIMI YEDEK ADAYLARDAN BELGE İSTEME DUYURUSU    

Bölge Müdürlüğümüzde daimi işçi olarak istihdam edilmek üzere alınacak kişilerin tespitine esas olmak üzere 07 Kasım 2022 tarihinde DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda asil ve yedek aday olarak belirlenen başvuru sahiplerine ilişkin listeler ile Asil olarak listede yer alan adaylardan söz konusu  08 – 14 Kasım 2022 (Pazartesi saat 12.00’a kadar) tarih aralığında, iş günü içerisinde(hafta sonu çalışma yoktur) teslim etmeleri istenilen belgeleri gösterir detaylı tablo 08 Kasım 2022 tarihinde burada ilan edilmişti.

 

Pozisyonun gereği olan başvuru/istenen belge şartını sağlamakla yükümlü, adaylardır. Ancak, Asil sırada yer alan adaylardan,

-Hidrolog (Kırşehir)

-Dozer Operatörü

-Yükleyici Operatörü

            -Ağır Şase Ustası

            -Bakımcı Yağcı

Pozisyonundaki kişilerden kendilerine verilen süre içerisinde

 a)Yeterli ve uygun belge ibraz edemeyen

 b) Ya da belge teslimi yapmayan asil adayların yerine kurada belirlenen  yukarda yazılı pozisyonlardaki Yedek Listedeki adayların tamamı, yeterli kişiyi (şartı sağlayan ve sınava girebilecek asil için gerekli kişi sayısı kadar) buluncaya kadar birinci yedek sıradan başlamak üzere asil listeye geçirilmek ve şartları sağlayıp sağlamadıklarının kontrolü yapılmak üzere detaylı tabloda yer alan istenen/şartları sağladıklarını gösterir belgeleri 14 -17 Kasım 2022 (Perşembe saat 12.00’a kadar) tarih aralığında Kurumumuz Kayseri il merkezinde Personel Şube MüdürlüğüneKırşehir il merkezinde 122. Şube MüdürlüğüYozgat İl merkezinde 123. Şube Müdürlüğü'ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen Pozisyon/kadro için tespit edilen Yedek Adaylar ekli örnek dilekçeyi, gelmeden önce doldurarak (teslim edeceği belgeleri ekler kısmına sırasıyla tek tek yazmak suretiyle) söz konusu belgeler ile birlikte teslim edeceklerdir.

 

Adayların talep şartlarına (sınava alınmaya) uygun olup olmadığının kontrolü tamamlandıktan sonra bir aksilik olmazsa ve normal koşullarda sınava girmeye hak kazanan nihai kişileri gösterir tablo ile 21-22 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak olan yazılı-sözlü ve uygulama sınav tarihleri, yeri ve zamanı tablosu 18 Kasım 2022 Cuma günü buradan ilan edilecektir.

 

-Adayların ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin  Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınması gereken sağlık raporu  ile Sağlık Bakanlığından onay almış Psikoteknik merkezlerinden alınması gereken Psikoteknik raporu, sınavlara katılıp başarılı olan adaylardan atama işlemleri sırasında daha sonra istenilecektir.

           

Bu duyuru, KURA SONUCU ASİL VE YEDEK LİSTEDE YER ALAN ADAYLARIN TAMAMINA tebligat hükmünde olup, bu kişilere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.