2023 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ STAJ BAŞVURU İŞLEMLERİ

1.03.2023 / Gösterim Sayısı : 543 / Arşiv

 

 

DSİ 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(KAYSERİ)  MERKEZ BİRİMLERİNDE

STAJ YAPMAK İSTEYEN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

BAŞVURU ŞARTLARI

2023 Yaz dönemi Ortaöğrenim (Lise) öğrencilerinin staj başvuruları başlamış olup son başvuru tarihi 20 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir. Başvurulara dair işlemler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Staj Takip Sistemi üzerinden yürütülecek olup başvurular e-Devlet vasıtasıyla alınmaktadır.

Stajla İlgili Uyulması Gereken Kurallar :

1 – Staja devam zorunludur ve staj tarihleri ile yaz okulu tarihleri çakışmamalıdır.

2 – Öğrencinin stajının daha verimli olması için öğrencinin okuduğu bölüm öncelikli olmak üzere staj amiri kurumun her biriminde öğrenciyi görevlendirebilir.

3 – Stajyer öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi öğrencinin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödenecektir.

4 – Stajyer öğrenciler staj yaptıkları Bölge  Müdürlük Birimlerinin(Merkez) çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak; kullandığı her türlü mekan, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

5 – Bölge  Müdürlüğümüz bünyesinde staj yapanlar; 14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatta memurlar için öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi takdirde, öğrencinin stajyerliğine son verilerek, bu durum okuluna bildirilir. Ayrıca, o güne kadar yapmış olduğu çalışmalar staj olarak değerlendirilmez.

6 – Stajı herhangi bir nedenle (kabul edilmeyen, stajı tamamlayamayan vb.) sonra erdirilen kişilere “Stajyer Değerlendirme Formu” düzenlenmez.

Bölge  Müdürlüğümüzün  staj kontenjanları sınırlıdır. Bu doğrultuda staj için başvuru yapılması talebin kabul edildiği anlamına gelmez. Staj yapması uygun görülen öğrenciler Kurumumuzun mesai ve çalışma sistemine uymakla yükümlüdür. Uymayanlar hakkında gerekli işlem başlatılabilecektir. Kurumun yetki ve görev alanı ile ilgili açıklanmasında mahsur görülen veya açıklandığında Kurumu idari ve mali olarak yükümlülük altına koyabilecek bilgi ve sır niteliğinde olan belgelerin yayınlanması, paylaşılması veya izinsiz saklanması yasaktır. Bahsi geçen hususları staj başvurusu yapan ve staja başlayacak olan öğrenciler kabul etmiş sayılır.

 Bölge Müdürlüğümüzde(Kayseri) staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuru sırasında ilgili Bölge Müdürlüğünün bulunduğu ili tercih ederek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Staj teklifi yapılan öğrencilerin yapılan staj tekliflerini kabul etmelerinden sonra staj yapacakları ilin  değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.  Bölge Müdürlüklerinin staj kontenjanları ilgili Bölge Müdürlükleri tarafından belirlenecektir. Bölge Müdürlüklerine başvuru yapıp staja kabul edilen öğrencilerin listesi ilgili Bölge Müdürlüklerinin kendi web sitelerinde ilan edilecektir.

Staj başvurusu yaparken dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1-      01.03.2023 - 20.04.2023 tarihleri dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

2-      Tarım ve Orman Bakanlığı web ana sayfasında yayınlanan ve aşağıda yer alan Staj Başvuru Formu eksiksiz bir şekilde doldurulup sisteme yüklenmelidir.

3-      Okulunuzdan almış olduğunuz not ortalamanızı içeren öğrenci olduğunuza dair onaylı/mühürlü “Öğrencilik Beyan Belgesi” ni sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

4-      Son 6 ayda çekilmiş fotoğraf sisteme yüklenmelidir. Fotoğraflar ön cepheden çekilmiş, yüzün tamamı AÇIK, NET olacak, şapka, kep, güneş gözlüğü vb. aksesuar kullanılmayacak ve mutlaka vesikalık fotoğraf formatında olacaktır.

5-      Başvurunun son kısmındaki “Başvur” butonu tıkladıktan sonra ekranda “İşleminiz Başarıyla Gerçekleşmiştir” yazısı görüldüğünde başvurunuz tamamlanmış olacaktır. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

6-      Staj başvuru sonucu e-Devlet sistemi üzerinden takip edilecektir. “Başvurularım” butonu tıklanarak başvuru sonucu görülebilecektir.Staj Başvuru Formu

 

ORTAÖĞRETİM (LİSE) STAJI İÇİN BAŞVURU YAPILABİLECEK ALAN

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ(SERVİS)

 

İletişim:

DSİ 12.Bölge Müdürlüğü(Kayseri)

Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0352 3362850/1507 (Eğitim Servisi)