İŞÇİ ALIMI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLAR, SINAV İLANI VE TAKVİMİ

23.06.2023 / Gösterim Sayısı : 2177 / Arşiv

İŞÇİ ALIMI

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLAR, SINAV İLANI VE TAKVİMİ

 

Bölge Müdürlüğümüzde daimi işçi olarak istihdam edilmek üzere alınacak kişilerin tespitine esas olmak üzere 01 Haziran 2023 tarihinde DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda asil aday olarak belirlenen başvuru sahiplerinden buradan yapılan duyurudaki verilen süre içerisinde ilan edilen  Pozisyonun gereği olan başvuru/istenen belge şartında,

 a)Yeterli ve uygun belge ibraz edemeyen,

 b)Ya da belge teslimi yapmayan Asil adayların yerine kurada belirlenen ve yine burada duyurulan pozisyonlarındaki Yedek sıradaki adayların tamamı, yeterli kişiyi (şartı sağlayan ve sınava girebilecek asil için gerekli kişi sayısı kadar) buluncaya kadar birinci yedek sıradan başlamak üzere asil listeye geçirilmek ve şartları sağlayıp sağlamadıklarının kontrolü yapılmak üzere detaylı tabloda yer alan her bir pozisyon için istenen/şartları sağladıklarını gösterir belgeleri Bölge Müdürlüğümüz sitesinde yapılan duyurudaki verilen süre içerisinde teslim etmeleri istenmiş; teslim edenler arasında birinci yedek sıradan başlamak üzere yedek adayların aynı şekil ve içerikteki sundukları belgelerin kontrolü yapılmıştır.

 

Yeterli başvuru bulunan pozisyonlarda gerekli maksimum kişi sayısı kadar aday sınava alınacağından yedek listede bulunan adaylardan istenilen şartları sağlayanlar birinci (yedek) sıradan başlamak üzere asil aday listesine dahil edilerek sınava girmeye hak kazanan yeterli sayı sağlanan pozisyonlar için yedek aday olarak belge sunan diğer adayların belgelerinin değerlendirmeye alınmasına gerek kalmamıştır.(Bu husus etraflıca diğer duyurularımızda ifade edilmişti).

Bu şartlar dahilinde oluşturulan sınava girmeye hak kazanan aday listesi ve sınav tarihleri, saat ve yerlerini belirten tablo duyuru ekinde yer almaktadır.

Sınavlara girmeye hak kazanan adayların;

Ekte belirtilen tarih, yer ve saatte hazır bulunmaları,

 

1.      Kimlik kontrolü yapılacağından mutlaka yanlarında Nüfus Kimlik belgeleri ile en az 15 dakika öncesi sınav yerinde hazır bulunmaları/gelmeleri,

2.      Alet Operatörü pozisyonu için sınava girecek adayların sınavlarda hesaplama gerektiren soru ve işlemleri olması halinde kullanmaları için yanlarında data bank, akıllı telefon vb. nitelikte olmayan sadece hesap yapılabilir hesap makinesi cihazı bulundurmaları uygun olacaktır.

3.      Yazılı sınava gelirken yanlarında kişisel kullanım için kurşun kalem, kalemtraş ve silgi getirmeleri gerekmektedir.

 

Adayların İşçi Alımı Süreci tamamlanıncaya kadar ki duyuruları Bölge Müdürlüğümüz sitesindeki duyurular sayfasından takip etmeleri gerekmektedir.

 

Bu duyuru ilgili pozisyonlara başvuru yapan, belge teslim eden ve sınava girmeye hak kazanan adaylara tebligat hükmünde olup, bu kişilere mektub-yazı/tebligatname /diğer iletişim bilgileri(Telefon, SMS, Eposta vb.) yoluyla başkaca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İlanen duyurulur.