DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAVI SONUCUNDA ASIL KAZANANLARIN BELGE TESLİMİ

21.07.2023 / Gösterim Sayısı : 2352 / Arşiv

Bölge Müdürlüğümüz daimi işçi kadrolarına alımı yapılacak olan kişilerin tespiti için 03-06 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan yazılı, sözlü ve uygulama sınavları sonucunda 14 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan ve bu duyuruyla kesinleşmiş olan asil ve yedek kazananlardan;

 A- “ASİL” kazanan olarak tespit edilen adaylardan daha önce teslim ettikleri belgelere ilave olarak,

1-Adli Sicil/Arşiv Kaydını (E-devlet çıktısı),

2-Adli Sicil/Arşiv Kaydı Bulunan Kişilerin söz Konusu kayıtlara ilişkin Mahkeme Kararları/yerine getirme belgelerinin bir örneğini/suretini,

3-Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı ile seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınan sağlık kurulu raporunu (Asıl),

4-Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporunu (Sağlık Bakanlığından onay almış) (Asıl),

5-Fotoğrafı (5 Adet/Erkek Adaylar İçin Takım Elbise ve Kravat Olacak Şekilde),

6-Kamu Kurumuna İlk Defa Atanacaklar İçin Başvuru Formunu (Ekli form elektronik ortamda doldurularak imzalanıp fotoğraflı bir şekilde teslim edilecek),

7-Daha önce öğrenim belgesi olarak diploma fotokopisi veya tasdikname veren asil adaylar diplomanın noter tasdikli sureti, diploma olmayan kişilerin tasdikname verenler bunun noter tasdikli olanı ile okuldan alacağı imzalı ve mühürlü öğrenim durumunu gösterir(kaç yıl, hangi okul ve mezuniyet tarihini yazılı olduğu) bir önceki okuldan alınmış öğrenim belgesini

8- Adres değişikliği yapan adaylardan güncel ikametgah belgesini,

9- Askerliğini yapmış asil adaylardan sevk ve terhis tarihini gösterir askerlik durum belgesini,

10-Arşiv Araştırma Güvenlik Soruşturması Formunu (Ekli form elektronik ortamda doldurularak imzalanıp fotoğraflı bir şekilde teslim edilecek),

 

B-“YEDEK” kazanan olarak tespit edilen adaylardan ise asil adaylardan bir veya bir kaçında aşağıdaki “C” maddesinde sayılan olası durumlar ortaya çıkması halinde süreçte gecikme yaşanmaması maksadıyla arşiv/güvenlik araştırma/soruşturması bu duyuruyla sadece Arşiv Araştırma/Güvenlik Soruşturması Formunu (Ekli form elektronik ortamda doldurularak imzalanıp fotoğraflı bir şekilde teslim edilecek),

            21 Temmuz 2023-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında örnek dilekçe ekinde DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne (Kayseri) veya Bölge Müdürlüğümüzün Kırşehir ve Yozgat İllerinde bulunan Şube Müdürlüklerine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 C“ASİL” kazanan olarak tespit edilen adaylardan;

-Belirtilen şekil ve zamanda belge teslimi yapmayan,

-Bütün belgeleri ile arşiv/güvenlik araştırması/soruşturması kontrollerinde ya da deneme süresi içinde şartları sağlamadığı tespit edilen olması halinde bu kişilerin yerlerine “YEDEK” kazanan olarak tespit edilen adaylar için ayrıca bir duyuru yapılarak belgelerini aynı şekilde teslim etmeleri istenecektir.

 Bu duyuru “ASİL” ve “YEDEK” kazanan olarak tespit edilen ve duyurulan bütün adaylara tebligat hükmünde olup, bu kişilere mektup-yazı/tebliğatname/diğer iletişim bilgileri(Telefon, SMS, Eposta vb.) yoluyla başkaca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İlanen duyurulur!