YOZGAT-MERKEZ BÜYÜKMAHAL GÖLETİ SULAMASI İKMALİ 2 KISIM İŞİNE AİT SÖZLEŞME BÖLGE MÜDÜRÜMÜZ SN. OKAN BAL TARAFINDAN İMZALANMIŞTIR

5.04.2023 / Gösterim Sayısı : 108 / Arşiv

Yozgat-Merkez Büyükmahal Göleti Sulaması İkmali 2 Kısım işine ait sözleşme Bölge Müdürümüz Sn. Okan BAL tarafından imzalanmış olup iş kapsamında Muhtelif çap ve basınçta 19470 metre HDPE borunun temini ve döşenmesi, 157 adet sanat yapısı ve işletme bakım yolları yapılması bulunmaktadır.